Poljoprivredni program

Poljoprivredni program

Gajbice za rasad

Za bolji i kvalitetniji prinos nudimo široku lepezu visoko kvalitetnih gajbica za rasad bilja i povrtarskih kultura

Za bolji i kvalitetniji prinos nudimo široku lepezu visoko kvalitetnih gajbica za rasad bilja i povrtarskih kultura

Transportna ambalaža za ribu

Standardizovane, sertifikovane kutije, dobre izolacione moći za siguran i kvalitetan transport ribe i sličnih proizvoda

Standardizovane, sertifikovane kutije, dobre izolacione moći za siguran i kvalitetan transport ribe i sličnih proizvoda

VERTIKALNE BAŠTE – NOVO!

Visok prinos i kvalitetniji plodovi uz minimalno zauzeće prostora

Lakši i čistiji rad uz zadržavanje optimalne temperature supstrata i u hladnim zimskim danima

Visok prinos i kvalitetniji plodovi uz minimalno zauzeće prostora

Lakši i čistiji rad uz zadržavanje optimalne temperature supstrata i u hladnim zimskim danima